כשרות משפטית של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
עו"ד רוני רוטלר וד"ר מיה גפןעבודה2021100ינית קרופקולחץ כאן להורדה
עו"ד רוני רוטלר וד"ר מיה גפןעבודה מסכמת202190ינית קרופקולחץ כאן להורדה