תובענות ייצוגיות

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר עומר פלדמחברת קורס2022חן אלפנדרילחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדצ'ק ליסט2021רעות בארילחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדמחברת קורס מצטברת2021שחר יונה ודוד טוויטולחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדפתרון מבחן מועד א202189אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדמבחן לדוגמא2021אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדסיכומי פסיקה ומאמרים2021אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדמחברת קורס מצטברת2021תפארת פדרלחץ כאן להורדה
ד"ר עומר פלדפתרון מבחן מועד א202190תפארת פדרלחץ כאן להורדה