המפגש בין דיני
הנזיקין למערכות
דינים אחרות

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת מצטברת2022איתמר וקסלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימבחן מועד ב'202293אופק אפרים אללוףלחץ כאן להורדה