לשון הרע בהלכה ובמשפט

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר יחיאל וינרוטמחברת מקוצרת2022עלמה וינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר יחיאל וינרוטמחברת קורס2022סיון מצובלחץ כאן להורדה
ד"ר יחיאל וינרוטפתרון מבחן מועד א2021100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר יחיאל וינרוטפתרון מבחן מועד א202198אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר יחיאל וינרוטמחברת קורס מקוצרת2021מירב לחץ כאן להורדה
ד"ר יחיאל וינרוטפתרון מבחן מועד א2021100ליאור פוררלחץ כאן להורדה