ביקורת פמיניסטית של המשפט

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
רות הלפרין קדרינקודות מתורגמות ממאמרה של רות הלפרין קדרי- נשים מנהיגות בקורונה2020נעה דקללחץ כאן להורדה