ענישה פלילית במשפט העברי

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר שובל שפטמבחן מועד א'202492מאי יום טובלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטמחברת קורס2023מאירה כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטמחברת קורס מצטברת2023אורי אפטקרלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטמחברת קורס2022אביעד אביבילחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטצ'קליסט2022אלינור מוסה זדה ומירב ויזןלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטפתרון מבחן מועד א202295נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטתשובות לעבודה להגשה במהלך הסמסטר2022נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטמחברת מצטברת2022נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטפתרון מבחן מועד א202290עדי אמירלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטמחברת קורס2022גל גלעםלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שפטפתרון מבחן מועד א'202296גל גלעםלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שופטמחברת קורס2022שירה קוממילחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שופטמחברת מקוצרת2022מיכל אדיבלחץ כאן להורדה
ד"ר שובל שופטמבחן מועד א202292שירה קוממילחץ כאן להורדה