דיני חינוך

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינתמחברת קורס מצטברת2020רותם כהןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינתקובץ מבחנים2020רותם כהןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינתטופס בחינה מועד א2020רותם כהןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מבחן מועד ב2019אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מבחן מועד א2016עולם המשפטלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2016עידן גולדמןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מאגר שאלות2015עולם המשפטלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2015שירה זליכהלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת פתרון מבחן מועד א201490אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת פתרון מבחן מועד א201399אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2012שני רחימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2012אדוה פוררלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת סיכומי הכנה למבחן2012מיכאל יגרלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת סיכומי הכנה למבחן2012שירה אבגילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת פתרון מבחן מועד א201290אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת פתרון מבחן מועד א201198אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2009הדר בן אהרוןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2009יפעת מרוםלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מחברת קורס מצטברת2009ענת שינדרמןלחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מבחן מועד א2000אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת מבחן מועד ב2000אנונימילחץ כאן להורדה
עו"ד חגית ברסטל-גינת פתרון מבחן מועד א200095אנונימילחץ כאן להורדה