משפט וטכנולוגיה

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר אילת סלעפתרון מבחן מועד א'201990שיראל אררטלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת מצטברת2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעטופס בחינה מועד ב'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלענספח חקיקה למועד ב'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעטופס בחינה מועד א'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעפתרון מועד א'202093אביגיל טרסובלחץ כאן להורדה