משפט וטכנולוגיה

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס2023רועי צרפתילחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעפתרון מועד א'202093אביגיל טרסובלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלענספח חקיקה למועד ב'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת מצטברת2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעטופס בחינה מועד ב'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעטופס בחינה מועד א'2020אביב פייטלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעפתרון מבחן מועד א'201990שיראל אררטלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מצטברת2019אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעפתרון מבחן מועד א201893אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעפתרון בחינה מועד א201893הילי עילםלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מקוצרת2018אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מצטברת2018עדי לובוצקילחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מצטברת2018אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מצטברת2018שיר גולןלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמחברת קורס מצטברת2018דור טרייניקלחץ כאן להורדה
ד"ר אילת סלעמבחן לדוגמה2018אנונימילחץ כאן להורדה