המשפט העברי במדינת ישראל

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת מצטברת2023דוד חי גרינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת מקוצרת2023דוד חי גרינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראעבודה2023100מאי גוטליבלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראעבודה2023100תאיר כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת קורס2023רוני איגללחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראפתרון מבחן מועד א2023100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת קורס2023הודיה גיגילחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראעבודה2023100מאי יום טובלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת מקוצרת202388שני בלקלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראעבודה2023100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת קורס2023הילה אליה ואלה כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראפתרון מבחן מועד א'202397אביב ברטובלחץ כאן להורדה
ד"ר חיים שפיראמחברת קורס2022יובל לנדאולחץ כאן להורדה