אתיקה מקצועית

הקורס באתיקה מקצועית הוא הקורס העוסק בשאלות המותר והאסור לבעל המקצוע העוסק בעריכת הדין. כללי האתיקה הנלמדים בקורס, הם כללים משפטיים שהפרתן עלולה להביא להליך משמעתי שבצידו סנקציות. יתרה מכך, הקורס באתיקה מקצועית עוסק בערכים ובנורמות הרלוונטיות למקצוע עריכת הדין ונמצאות בבסיס ההתנהגות הרצויה והנדרשת של עורך הדין, בתוכן: חובת הנאמנות ללקוח וחובת הנאמנות לבית המשפט, האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים, חובת סודיות וחיסיון עורך דין – לקוח וכדומה.

כן, הקורס עוסק בסוגיות נוספות דוגמת הזכות לייצוג משפטי, סוגיות הנוגעות לייחוד המקצוע, השפעה של התפתחויות טכנולוגיות על שירותים משפטיים וכו'. את הקורס מלווה הדין הפוזיטיבי הכולל את החוקים הרלוונטיים (חוק לשכת עורכי הדין וחקיקה נוספת) פסיקה רלוונטית, כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין והחלטות המוסדות של לשכת עורכי הדין. 

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה