אתיקה מקצועית

הקורס באתיקה מקצועית הוא הקורס העוסק בשאלות המותר והאסור לבעל המקצוע העוסק בעריכת הדין. כללי האתיקה הנלמדים בקורס, הם כללים משפטיים שהפרתן עלולה להביא להליך משמעתי שבצידו סנקציות. יתרה מכך, הקורס באתיקה מקצועית עוסק בערכים ובנורמות הרלוונטיות למקצוע עריכת הדין ונמצאות בבסיס ההתנהגות הרצויה והנדרשת של עורך הדין, בתוכן: חובת הנאמנות ללקוח וחובת הנאמנות לבית המשפט, האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים, חובת סודיות וחיסיון עורך דין – לקוח וכדומה.

כן, הקורס עוסק בסוגיות נוספות דוגמת הזכות לייצוג משפטי, סוגיות הנוגעות לייחוד המקצוע, השפעה של התפתחויות טכנולוגיות על שירותים משפטיים וכו'. את הקורס מלווה הדין הפוזיטיבי הכולל את החוקים הרלוונטיים (חוק לשכת עורכי הדין וחקיקה נוספת) פסיקה רלוונטית, כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין והחלטות המוסדות של לשכת עורכי הדין. 

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר מיכל עופר צפוניצ'קליסט2024נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר מיכל עופר צפונימחברת קורס2024נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון רשמי מועד א2021לינוי אבישילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון מועד א202195אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת קורס מצטברת2021שחר יונהלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת קורס מצטברת2021רותם כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת קורס מקוצרת2021רותם כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת קורס2020אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןצ'ק ליסט2020אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת מקוצרת2020נעמה / זוהר / אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמשפטים לזיכרון מהסילבוס2020או כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון רשמי מועד א2019אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון מבחן מועד א201897טליהלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון רשמי מועד א2018אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןשאלון מועד א 2016אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןטופס מבחן מועד א2015ליזט לוטלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןמחברת קורס מצטברת2015עידית טלרלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון מבחן מועד א201595שרה וינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון רשמי מועד א2015אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון רשמי מועד א2014אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון מבחן מועד א201391ענבר גוילילחץ כאן להורדה
ד"ר נורית צימרמןפתרון מבחן מועד ב201191אנונימילחץ כאן להורדה