דיני עונשין

הקורס עוסק במשפט פלילי מהותי, כלומר מהם הרכיבים הנדרשים על מנת להוכיח אחריות פלילית.  הקורס הוא קורס מבוא הנלמד בשנה הראשונה ללימודי המשפטים ועוסק בין היתר במטרות דיני העונשין, עקרונות מרכזיים (עיקרון החוקיות, עיקרון המידתיות, עיקרון המזיגה וכדומה), היסודות העובדתיים והיסודות הנפשיים שבעבירה, ניסיון לביצוע עבירה, צדדים לעבירה ודרכי ענישה. כן, הקורס מקנה עקרונות כלליים במשפט הפלילי המהותי.

המקורות המרכזיים שילוו את מהלך הקורס הם חוק העונשין – דבר החקיקה המרכזי העוסק בדיני העונשין, וכן פסיקה רלוונטית שיילמדו לאורך הקורס. הקורס נסוב בעיקרו על החלק הכללי של חוק העונשין ומתרכז בבחינתם של מושגי היסוד במשפט הפלילי ובגבולות המשפט הפלילי, תוך ניתוח עבירות לאור עקרונות אלה.

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר שי פרברעבודה 1202396טל נתיב ויהלי לזרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמטלה מספר 3202397אביעד ראש ויונה הברלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 3202398יהודה רוזנגרט ועמית שטקללחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א'2023100טלמור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 3202396אלמוג ויטרק ואביעד כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 1202394אלמוג ויטרקלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד ב'2023100אביעד ראשלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד ב'202396שירה אליהולחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א'202391נאורה בוקובזהלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 12023אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 22023אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 32023אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס מקוצרת2023נאורה בוקובזהלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמונחים וחזקות ביסוד נפשי2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד ב'202398אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון רשמי מועד א'2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון רשמי מועד ב'2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 2202397נטע שרגא מיטשניק ומאיה שמורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 3202398נטע שרגא מיטשניק ומאיה שמורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202391נטע שרגא מיטשניקלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2023הגר אוליברלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022דוד גרינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2022שניר אחיעדלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברסיכומי פסיקות2022שניר אחיעדלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022אביה קורןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס מצטברת2022נועה ברלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת מקוצרת2022נועה ברלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2022תמר בורשטייןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס+ פתרון מבחן מועד א202293אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת מקוצרת2022עדי פלדלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס מבחן מועד א2022אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א2022100עמית נאורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברסיווג עבירות - מבוסס על כרך ד' של ג' הלוי2022נועם מלוללחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202293עומר חטיאללחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022איתמר וקסלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022אילנה מוסייבלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202295שירה גרוסילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202292מאי יום טובלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202298רז רחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 1202289רז רחמני וסהר עוזלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 2202296רז רחמני וסהר עוזלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודה 3202294רז רחמני וסהר עוזלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבירות מנותחות2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת מקוצרת2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד ב202295יובל לנדאולחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודות202291שירי ירדנילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'ק ליסט2022ברוש טובוללחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022ברוש טובוללחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת מקוצרת2022שני ברק ומור אסודוןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד ב'202295אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'קליסט2022עמית דוקטור ועומר הרושלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים סייגים לאחריות פלילית 12022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים סייגים לאחריות פלילית 22022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים יסוד נפשי2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים יסוד עובדתי2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים עקרונות המשפט הפלילי2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציגר רוזנברג פתרון מבחן מועד א2021100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרבר מבחן מועד א' שאלון + פתרון2021100אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב2021100שילה תומרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א'202197אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגעבודה202197נועם שקליםלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמבחן מועד א' שאלון + פתרון202196אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברעבודות202196ליאה לזרלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגמבחן מועד א' שאלון + פתרון202195נועם שקליםלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א202195פז מונרובלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגעבודה202195שילה תומרלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגעבודה202194קריסטי אלפקסלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגמחברת בחינה מועד ב202192אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגפתרון מועד א202192ינית קרופקולחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 12021ניקול מעין וקסלרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 22021ניקול מעין וקסלרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטופס עבודה 32021ניקול מעין וקסלרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברתרשים יסודות עבירה פלילית2021שחף אפרתילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברסיכומי פסיקה והלכות2021שחף אפרתילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגעבודה 2021נטלי פרחילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2021עדי אמירלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגמחברת מצטברת2021מיכל אדיבלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגתרשימי זרימה2021מיכל אדיבלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגמחברת מצטברת2021מאירה כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2021שחף אפרתילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמסמך לניתוח עבירות2021שחף אפרתי לחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגסיכומי פסיקה ומאמרים2021קריסטי אלפקסלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגמחבת קורס מצטברת2021זיו סגללחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנצינג רוזנברגמחברת קורס2021סיון מצובלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגטבלת הלכות2021תמר נגרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'ק ליסט2021לינוי בן דודלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2021לינוי בן דודלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברצ'ק ליסט2021רז הלפריןלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2021חן אלפנדרילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברסיכומי פסיקה והלכות2021חן אלפנדרילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס2021ירדן גרוםלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגמחברת קורס2021דנה אפרת לוגסילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2021דוד גרינברגלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג רוזנברגמחברת מקוצרת2021עלמה וינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברטבלת הלכות202196חן אלפנדרילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס202196חן אלפנדרילחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציגפתרון מבחן מועד א202098רוני שקדלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב202097רוני יעקובילחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א202096שיר אילוזלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברפתרון מבחן מועד א202096תאיר צפניהלחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגפתרון עבודה202095אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנרגעבודות202095אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג-רוזנברגפתרון מועד ב202095תומר פתאללחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציג-רוזנברגעבודות202095שירה שאוללחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א202094אביטל סגרוןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות202093אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א202089ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגניתוח עבירות2020הודיה זנגלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2020איתילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות - סייגים לאחריות הפלילית2020איתילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגצ'ק ליסט למבחן2020עמית טליאסלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגצ'ק ליסט למבחן2020יהל דלחלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מקוצרת2020שלומית בייטמןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מצטברת2020אילנה טולדנולחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגצ'ק ליסט למבחן2020הלה שיאל וליאורלחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגפתרון בוחן2020ליאור פוררלחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגסיכומי פסיקה ומאמרים2020אריאל רוזנברגלחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגצ'ק ליסט2020אריאל רוזנברגלחץ כאן להורדה
פרופסור הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מצטברת2020הגר יצחקילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגצ'ק ליסט 2020דוד נחוםלחץ כאן להורדה
פרופ' הדר דנציגר רוזנברגמחברת קורס2020ינית קורפקולחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס
2020ניקול מעין וקסלרלחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברמחברת קורס2020גיל בנימיןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2019100אביגיל טרסובלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201999שירן הר נשרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציגפתרון מבחן מועד ב'201999שירן הר-נשרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201998אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201991דנית גובלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2019מירון לחמנילחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2019דניאלה ברוןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררסיכומי הכנה למבחן2019דניאלה ברוןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררסיכומי פסיקה2019דניאלה ברוןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מקוצרת2019דנה קוזניצקילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון בוחן2019ענת רואילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מצטברת2019ענת רואילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמחברת קורס מצטברת2019דנה קוזניצקילחץ כאן להורדה
ד"ר שי פרברסייגים לאחריות פלילית2019אבישג טללחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלפתרון מבחן מועד א201897אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלפתרון מבחן מועד א201894אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמחברת קורס מצטברת2018אבישג טללחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלסיכומי הכנה למבחן2018דנית אלפסילחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמחברת קורס מצטברת2018אוריה אלבויםלחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמחברת קורס מצטברת2018שחר יונהלחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמחברת קורס מצטברת2018דניאל יוסףלחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלסיכומי הכנה למבחן2018אוריה אלבויםלחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמבחן מועד א חלק א2018אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר לאה ויזלמבחן מועד א חלק ב2018אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררפתרון מבחן מועד ב2017100הילי עילםלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררעבודות201796שירה אידלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררפתרון מבחן מועד א201794נטלי ברלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררפתרון מבחן מועד ב201793אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2017מוריה בצלאללחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2017דור טרייניקלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2017אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2017ארד קלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררמחברת קורס מצטברת2017עדי לובצקילחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררסיכומי הכנה למבחן2017שירה אידלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר זיו בוררסיכומי הכנה למבחן2017אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2016101אמתי למברגרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2016100ניצן חזןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2016100נגה שגבלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201699אמתי למברגרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201699נוי צוויגלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201699אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201698סתיו אורנשטייןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201697אורי פאוסטלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א 201694אליאור גולדברגלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד א2016אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב2016אלישבע אמיתילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201598אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201596יצחק כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201595גאיה הררילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201595אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201594טליהלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201594ליאת מייזלישלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות201594גאיה הררילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201594גאיה הררילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד ב201594יצחק כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות201592שיבלי יארהלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות201592טליהלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201590רבקה נרקיסלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2015יצחק כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגסיכומי הכנה למבחן2015יצחק כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגסיכומי הכנה למבחן2015יצחק כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגסיכומי הכנה למבחן2015אופיר סעדהלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגסיכומי הכנה למבחן2015אופיר סעדהלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201499אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201498אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201498אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגבוחן201494אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א201398שיר קאופמןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות201389משה הילדסהימרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד א2013עדיאל קלייןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2013אלון איקוןלחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרמחברת קורס מצטברת2013רותם נבוןלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד א2012עולם המשפטלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2012רותי סינואנילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2012אופיר שטיינרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2012אופיר שטיינרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2012אופיר שטיינרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגמבחן מועד ב2012אופיר שטיינרלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות2012אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות2012אופיר שטיינרלחץ כאן להורדה
סיכומי מאמרים2011קרן אור שמואלילחץ כאן להורדה
סיכומי פסיקה2011מיכל בן חייםלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגעבודות2011אנה קרנץלחץ כאן להורדה
ד"ר הדר דנציג רוזנברגפתרון מבחן מועד א2011אנה קרנץלחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיסיכומי הכנה למבחן2010ויולטלחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיסיכומי הכנה למבחן2010שירןלחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיעבודות2010מור לנקרילחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיעבודות2010אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיפתרון מבחן מועד א2010אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' רות קנאיפתרון מבחן מועד א2010אבילחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרמבחן מועד א2009אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרעבודות2009אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרעבודות2009רפי סלמהלחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרפתרון מבחן מועד א2009אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר קרן שפירא אטינגרפתרון מבחן מועד א2009רפי סלמהלחץ כאן להורדה