דיני נזיקין

דיני הנזיקין הם אחד ממערכות הדינים העומדות במרכזו של המשפט הפרטי שעוסק בהסדרה או סכסוך של שני פרטים.  הקורס בדיני נזיקין הוא קורס מבוא הנלמד בשנה א' העוסק במגוון רחב של מקרים בהם נגרם נזק לאדם (בין אם נזק בגוף, בנפש או ברכוש), ובגין הנזק מבקש אדם סעד מסוים,  צו או פיצוי בגין נזק שנגרם מעוולת מסגרת (רשלנות, הפרת חובה חקוקה) או מעוולה פרטיקולרית (עוולה ספציפית המתייחסת לנסיבות מקרה מסוים: תאונות, תקיפה, מטרד, לשון הרע, ועוד.

הקורס כולל בין היתר הנושאים: מטרות דיני הנזיקין, נוסחת האחריות הנזיקית, עוולות המסגרת הכלליות (עוולת הרשלנות ועוולת הפרה חובה חקוקה) ועוולות פרטיקולריות (כמו למשל הסדר פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אחריות למוצרים פגומים) . כן, הקורס עוסק בהגנות אפשריות, ריבוי מעוולים וסוגיות ועקרונות נוספים. המקורות הנורמטיביים המרכזיים בקורס הם פקודת הנזיקין – חוק הנזיקין המרכזי הכולל בין היתר רשימת עוולות שמהוות עילה לתביעת פיצויים, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וכן מבוסס ברובו על פסיקה רלוונטית בנושאים המוזכרים.

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202096אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב202093ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - פלת"ד2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - רשלנות2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - רשלנות רפואית2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' אריה רייךצ'ק ליסט למבחן2020יהל דלחלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט למבחן - פלת"ד2020נוי פלח ויעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךסיכומי פסיקה ומאמרים2020אריאל רוזנברגלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךצ'ק ליסט2020צבי פישמןלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט - משפט ורפואה2020יעל צביאל ונוי פלחלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון בוחן סמסטר ב202099אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מצטברת2020שיאל וליאורלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון נייר עמדה202095שיאל צ'רקנסקילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מקוצרת2020רוני יעקובילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט רשלנות רפואית2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב202093ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט רשלנות2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט פלת"ד2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת2020הגר יצחקילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מקוצרת2020הגר יצחקילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון בוחן סמסטר ב'202099יעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א'202096יעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט 2020לירון אלבזלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמולימחברת קורס מקוצרת2020נוי פלחלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמוליפתרון מבחן מועד א202094אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב201996שירן הר נשרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מבחן מועד ב201995אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב201994 (96)שירן הר נשרלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת2019דנה קוזניצקילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מצטברת2018שיראל אררטלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מועד א201894שיראל אררטלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מבחן מועד א'201898שחר לוילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךצ'קליסט2018שחר לוילחץ כאן להורדה
פרופ' אריה רייךמחברת2019מירון לחמנילחץ כאן להורדה