דיני נזיקין

דיני הנזיקין הם אחד ממערכות הדינים העומדות במרכזו של המשפט הפרטי שעוסק בהסדרה או סכסוך של שני פרטים.  הקורס בדיני נזיקין הוא קורס מבוא הנלמד בשנה א' העוסק במגוון רחב של מקרים בהם נגרם נזק לאדם (בין אם נזק בגוף, בנפש או ברכוש), ובגין הנזק מבקש אדם סעד מסוים,  צו או פיצוי בגין נזק שנגרם מעוולת מסגרת (רשלנות, הפרת חובה חקוקה) או מעוולה פרטיקולרית (עוולה ספציפית המתייחסת לנסיבות מקרה מסוים: תאונות, תקיפה, מטרד, לשון הרע, ועוד.

הקורס כולל בין היתר הנושאים: מטרות דיני הנזיקין, נוסחת האחריות הנזיקית, עוולות המסגרת הכלליות (עוולת הרשלנות ועוולת הפרה חובה חקוקה) ועוולות פרטיקולריות (כמו למשל הסדר פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אחריות למוצרים פגומים) . כן, הקורס עוסק בהגנות אפשריות, ריבוי מעוולים וסוגיות ועקרונות נוספים. המקורות הנורמטיביים המרכזיים בקורס הם פקודת הנזיקין – חוק הנזיקין המרכזי הכולל בין היתר רשימת עוולות שמהוות עילה לתביעת פיצויים, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וכן מבוסס ברובו על פסיקה רלוונטית בנושאים המוזכרים.

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'ק ליסט2023עלמה וינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 12023100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 1202396טל נתיבלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 2202396טל נתיבלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2023עמית דהןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 2202392נוי לוילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 2202390פאטמה דיאבאתלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א'2023100אביעד כהןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א'202398אביעד ראשלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת מקוצרת2023שירז חנוכהלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 1202397שירז חנוכהלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 2202392לחץ כאן להורדהשירז חנוכהלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב'202395טלמור כהןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן 2202390טלמור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה 2202399אסתר אלקלעילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון מבחן מועד א'202391לוטם סנדללחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון מבחן מועד א'202388אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועטבלת הלכות2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'קליסט2023תהילה וסרמןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון מבחן מועד א'202389אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2023הגר אוליברלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2023אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצק'ליסט רשלנות ופלת"ד2023יפעת פלדילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימבחן מועד ב' 202391יפעת פלדילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'קליסט2022עדי פלדלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט2022דור ברנסלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון מבחן מועד א202292נועה פינטולחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס מצטברת2022עדי פלדלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2022פז מונרובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליטבלת הלכות פלת"ד2022אביה קורןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט2022נועה ברלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202294נועה ברלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליסיכומי הלכות2022נועה ברלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן מחצית202298אביה קורןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלינקודות מתרגול למבחן2022אביה קורןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליקובץ שו"ת לבוחן מהמתרגלים2022אביה קורןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2022שיר ישראלילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליסיכומי פסיקה ומאמרים2022שיר ישראלילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט2022רז רחמני
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט פלת"ד2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס לפי הסילבוס2022רז רחמנילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202296שבות סתיולחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן שני לדוגמה עם פתרון רשמי2022אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון בוחן202293מאי יום טובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט2022ספיר מלכיאללחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת מקוצרת2022אילנה מוסייבלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2022ספיר דוידילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2022אילנה מוסייב וספיר דוידילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון מבחן מועד א202290אילנה מוסייבלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליסיכומי פסיקה ומאמרים2022ברוש טובוללחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן202295יובל גרוסמןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2022איתמר וקסלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן2022100אביעד כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2022דוד גרינברגלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'קליסט2022עמית דוקטורלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבוע פתרון עבודה 1202190ינית קרופקולחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבוע פתרון עבודה 2202196ינית קרופקולחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מועד א202194רז הלפריןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202196אנונימיתלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202192עוז זילברנגללחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון בחינה מועד ב202197ירדן גרוםלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון בחינה מועד א 2021100רותי גרינוולדלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועפתרון בחינה מועד א2021100שקד הינדילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבוע עבודה 2021100מיכל אדיבלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה2021100קריסטי אלפקסלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודה202198שילה תומרלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליסיכומי פסיקה ומאמרים2021‫נתנאל אהרןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס מקוצרת2021קריסטי אלפקסלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021מאירה כהן לחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021סיון מצובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2021רז הלפריןלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021רותי גרינוולדלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021ירדן גרוםלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2021יולי קפלן לחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021ינית קרופקולחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבוע מחברת קורס2021דנה אפרת לוגסילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת קורס2021אביעד אביבילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת מצטברת 2021מיכל אדיבלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת בחינה מועד א 202193קריסטי אלפקסלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת בחינה מועד א202195עדי אמיר לחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליטבלת הלכות2021תמר נגרלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבוע טבלה מסכמת2021דנה אפרת לוגסילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן לדוגמא עם פתרון2021אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן202195עוז זילברנגללחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן202192רז הלפריןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן202198עדי אמירלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן 202185 (90 אחרי נרמול)מרים רבאחלחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועמחברת מקוצרת2021טל ברג'ללחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'ק ליסט- יסודות עוולת הרשלנות, סוגי נזקים, עוולת הפרת חובה חקוקה2020שירה שאוללחץ כאן להורדה href="https://hamishpat.com/wp-content/uploads/2021/11/%D7%A6%D7%A7-%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%94.pdf">לחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועצ'ק ליסט- חריגים ליסוד ההתרשלות, קש"ס, הגנות בדיני נזיקין, כליאת שווא, תקיפה וזכויות החולה2020שירה שאוללחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט רשלנות רפואית2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט רשלנות2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט פלת"ד2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט למבחן - פלת"ד2020נוי פלח ויעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופ' אריה רייךצ'ק ליסט למבחן2020יהל דלחלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - רשלנות רפואית2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - רשלנות2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'ק ליסט - פלת"ד2020ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט - משפט ורפואה2020יעל צביאל ונוי פלחלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךצ'ק ליסט2020צבי פישמןלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליצ'ק ליסט 2020לירון אלבזלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון נייר עמדה202095שיאל צ'רקנסקילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב202093ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב202093ולרי יעל סוקולובלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א'202096יעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202096אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמוליפתרון מבחן מועד א202094אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון בוחן סמסטר ב'202099יעל צביאללחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון בוחן סמסטר ב202099אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר מיטל גלבועעבודות202096שירה שאוללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךסיכומי פסיקה ומאמרים2020אריאל רוזנברגלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מקוצרת2020רוני יעקובילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מקוצרת2020הגר יצחקילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמולימחברת קורס מקוצרת2020נוי פלחלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מצטברת2020שיאל וליאורלחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת2020הגר יצחקילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואלימחברת קורס2020יפעת סלעלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליבוחן 1 עם פתרון 2020100אנונימילחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון בוחן מועד ב202098עדן חזןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א202095עדן חזןלחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליצ'קליסט2020עדן חזןלחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךפתרון עבודה בנושא רשלנות201991עידו הלאללחץ כאן להורדה
פרופ' בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב201996שירן הר נשרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מבחן מועד ב201995אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואליפתרון מבחן מועד ב201994 (96)שירן הר נשרלחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךעבודה בנושא רשלנות201990ליז אומנסקילחץ כאן להורדה
פרופסור בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת2019דנה קוזניצקילחץ כאן להורדה
פרופ' אריה רייךמחברת2019מירון לחמנילחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךטופס עבודה בנושא רשלנות2019עידו הלאללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךצ'קליסט2018שחר לוילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מועד א201894שיראל אררטלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון מבחן מועד א'201898שחר לוילחץ כאן להורדה
פרופ' אריה רייךפתרון מבחן מועד א201897אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליסיכומי פסיקה2018שחר יונהלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליסיכומי מאמרים2018שחר יונהלחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךנייר עמדה 201890מיכל רוטלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת קורס מצטברת2018שיראל אררטלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזמחברת קורס מצטברת2018ספיר שושןלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת2018שחר יונהלחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךטופס בחינה מועד א2018שחר לוילחץ כאן להורדה
פרופ'' אריה רייךטופס בחינה מועד א2018נעמה לוילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון בחינה מועד ב201798אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון בחינה מועד ב2017100אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליסיכומי הלכות2017שירה אידלמןלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת 2017דור טרייניקלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת 2017עדי לובצקילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואלימחברת קורס מצטברת 2017אור כהןלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן לתרגול עם פתרון2017עתירה ארליכסטרלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן לדוגמה עם פתרון2017עתירה ארליכסטרלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 1201791נטלי ברלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 2201796נטלי ברלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 1 פתרון רשמי2017עתירה ארליכסטרלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 2 פתרון רשמי2017עתירה ארליכסטרלחץ כאן להורדה
פרופסור בני שמואליצ'קליסט2016מעיין מלכהלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי עבודה רשלנות 2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי עבודה פלת"ד2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי עבודה מטרדים2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי מועד ב2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי מועד א2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון עבודה רשלנות 201698אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון עבודה פתלד2016100אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון עבודה מטרדים201692אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון עבודה במטרדים201692אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךנייר עמדה על המאמר "הכוונת התנהגות באמצעות עוולת הרשלנות"201690אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א'201698אמיתי למברגרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א'201694אלישבע אמיתילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א' 201696אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךטופס עבודה רשלנות2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךטופס עבודה פלת"ד201693אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךטופס עבודה מטרדים2016אוריאל ריזללחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליטבלה עוולות2016נגה שגבלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון רשמי מועד ב2015עולם המשפטלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון רשמי מועד ב2015מתי מאירלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון רשמי מועד א2015מתי מאירלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון עבודה - מטרדים 2015טל אלוןלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א201597מתי מאירלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א201598אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון מבחן מועד א201597מתי מאירלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון בחינה2015אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךפתרון בחינה 2015אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בני שמואליפתרון בוחן2015אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליפתרון בוחן 1201598ליאת מייזלישלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךעבודה בנושא רשלנות2015100יואב גלזנרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךעבודה בנושא רשלנות2015טל אלוןלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךעבודה בנושא פלת"ד201592גאיה הררילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךעבודה בנושא מטרדים201597יואב גלזנרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךעבודה - מטרדים2015טל אלוןלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א'201595יצחק כהןלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א'201596יואב גלזנרלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה מועד א'2015100גאיה הררילחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךטופס בחינה מועד ב'2015ישי ואג'ימהלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 1 עם פתרון רשמי2015מתי מאירלחץ כאן להורדה
ד"ר בנימין שמואליבוחן 2 עם פתרון רשמי2015מתי מאירלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזתרגום לפס"ד רירדון נ' איחוד הרכבות2014טל אלוןלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון מבחן מועד ב201497משה יחזקאללחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון מבחן מועד א201497שיר הרצוגלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךנייר עמדה201495אביחי יהוסףלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזמחברת קורס מצטברת2014טל אלוןלחץ כאן להורדה
פרופסור אריה רייךמחברת בחינה201495אביחי יהוסףלחץ כאן להורדה
דוקטור אורן פרזמחברת בחינה2014יחזקאל משהלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזמבחן מועד א2014אנונימילחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון רשמי מועד ב2013עולם המשפטלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון מועד ב201394עולם המשפטלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון מבחן מועד א2013שיר קאופמןלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזעבודה סיבתיות201389משה הילדסהימרלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזסיכום בנושא פיצויים2013ניקולאי איבנובלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזמחברת קורס מצטברת2013ניקולאי איבנובלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזמחברת קורס מצטברת2013שלהבת הטלילחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון רשמי מועד ב2010עולם המשפטלחץ כאן להורדה
ד"ר אורן פרזפתרון רשמי מועד א2010עולם המשפטלחץ כאן להורדה
פרופסור ציפורה כהןמחברת בחינה2010100אנונימילחץ כאן להורדה
פרופסור ציפורה כהןמועד א'2010אנונימילחץ כאן להורדה